Senteret sitt bannerbilde

Brandbu Legegruppe

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

Hvem skal du ringe

24. november 2017

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv .
 • Legevakt er for alle, men ikke for alt.  Du skal ikke kontakte legevakt ved forlengelse av sykemelding, lette forkjølelser, øreskylling og andre ting som kan vente til fastlegen åpner.

 

 

 

 

.   

Kontakt oss med SMS

24. november 2017

 Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem.

Da skriver du BRANDBU fødselsdatoen din, og navnet ditt og grad av hast og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: BRANDBU 0405190 Ola Hansen ønsker time gjerne i neste uke. Det bør stå kort hva timen gjelder.

Hvis det er noe som haster og du trenger time raskt/samme dag må du ringe 61329600.

SMS-tjeneste kan brukes for å bestille medisiner du har fått tidligere eller du ønsker en konsultasjon som ikke haster.

 

Tjenesten koster kr. 6,- pr. mottatt melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

Gode råd ved influensa

24. november 2017

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes (se under). 

Sørg for at den syke får hvile og nok drikke. Febernedsettende medikamenter kan være aktuelt. Både smerter og feber kan dempes med paracetamol (Paracet, Paracetamol, Panodil, Pamol eller Pinex). Acetylsalisylsyre (Albyl-E, Aspirin, Dispril eller Globoid) skal ikke gis til barn og unge med influensa (fare for Reyes syndrom).

Tamiflu og Relenza er legemidler til behandling av influensa. Behandling kan forkorte sykdomsperioden og mildne sykdomsforløpet, sannsynligvis også redusere risikoen for komplikasjoner. Behandlingen har best effekt når den starter tidlig etter du har blitt syk (innen 48 timer). Behandling er særlig viktig for personer som tilhører risikogruppene for komplikasjoner, men også personer utenfor risikogruppene bør vurdere å kontakte lege for behandling med antiviralia hvis de føler seg influensasyke. Ved alvorlig sykdom anbefales det å starte behandling også senere i sykdomsforløpet.

 

Når bør lege kontaktes?

Hvis den som er syk er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller få andre komplikasjoner av influensa, ring fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden til den/de som er syke forverrer seg. Ring lege straks dersom den syke:

 • har tegn på å være uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating
 • kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring
 • får svært rask eller anstrengt respirasjon

Ring 113 dersom den syke:

 • har tungt for å puste eller har smerter i brystet
 • har fiolett eller blålig farge på leppene
 • får anfall med kramper
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe for komplikasjoner, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten.

Kilde: Folkehelseinstituttet  

Arbeid og sykemelding

11. desember 2013

Hvis du er blitt syk, bør du snakke med arbeidsgiver om du kan få tilpasninger på jobben mens du er syk,
Hvis du trenger å være helt borte fra arbeidet, kan du bruke egenmelding. IA-bedrifter har ekstra mange egenmeldingsdager.
Hvis du har brukt opp egenmeldingene eller tror du vil bli borte fra jobben i lengre tid, må du kontakte lege første dag du er syk. Det er ikke anledning til å tilbakedatere sykemeldingene. Behovet for eventuell sykemelding vurderes av legen. Hovedregelen er da delvis sykemelding, unntaksvis full sykemelding.
Sykemeldingen hentes på legekontoret, vanligvis i forbindelse med konsultasjonen hos legen.
Du må ha kontakt med arbeidsgiver under sykemeldingsperioden. Arbeidsgiver behøver ikke vite diagnosen din, men hvilke begrensninger du har p.g.a. sykdommen, om du får behandling og hva arbeidsplassen kan gjøre for å få deg fortere tilbake til jobben.